1st Claremont

Kon Tiki raft building

Bokkie - our Kon Tiki mascot

2007

2005

2004

2001

2000

1999

1998

1997

1995

1992

1987

1986

1980